Πρώιμο πολύ παραγωγικό υβρίδιο με φυτό δυνατό με πολύ καλή κάλυψη καρπού. Ο καρπός είναι σχεδόν σφαρικός, σφιχτός, ανθεκτικός στο σκάσιμο, 200 - 250 g χωρίς ξύλο και χωρίς πράσινη πλάτη και με πολύ ωραίο χρώμα.

Ανθεκτικότητες: Vd, Fol 1, 2

Skills

Posted on

October 31, 2017