Υβρίδιο παρθενοκαρπικό κατάλληλο για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο από το Μάρτιο ως τον Οκτώβριο. Φυτό ζωηρό με κοντά μεσογονάτια και 2-3 καρπούς σε κάθε κόμβο.Καρπός ομοιόμορφα κυλινδρικός με ζωηρό πράσινο χρώμα και ελαφρές ραβδώσεις.Ανεκτικότητες: PM.*

Skills

Posted on

October 30, 2017