Υβρίδιο κολοκυθιού Maxima x Moschata. Φυτό ζωηρό με μεγάλη ικανότητα απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων. Δίνει πολύ μεγάλη παραγωγή και παρουσιάζει πολύ καλή συγγένεια με το καρπούζι και το πεπόνι. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο κρύο και τη ζέστη και χαρακτηρίζεται μεσοπρώιμο. Ανεκτικό στους νηματώδεις, ανθεκτικό στο βερτιτσίλιο και πολύ ανθεκτικό στο φουζάριο.

Skills

Posted on

October 31, 2017