Πρώιμο πολύ παραγωγικό υβρίδιο . Κανονικό τσαμπί με μακρυά σκουροπράσινα σέπαλα. Καρποί επιμήκεις τύπου SAN MARANZANO με εξαιρετική γεύση, βαθύ κόκκινο χρώμα και βάρος 30-35 g. Είναι υβρίδιο κατάλληλο για θερμοκηπιακή καλλιέργεια και συγκομίζεται και με το τσαμπί. Είναι ανεκτικό στους Ma/Mi/Mj.

Ανθεκτικότητες: ToMV/Fol:0,1/Va/Vd.

Skills

Posted on

October 31, 2017