Φυσικό προϊόν μικροοργανισμών
Pseudomonas, Stenotrophomonas, Bacillus, Rhizobium, Trichoderma, Azorhizobium. Συνολική συγκέντρωση μικροοργανισμών 7*109