Το γνωστό πολύ παραγωγικό και πρώιμο μπαρμπουνοφάσουλο. Λοβός πεπλατυσμέ-
νος, άνευρος με ανοικτό πράσινο χρώμα μήκους 12-13 cm και πλάτους 19-20 mm. Ο σπόρος είναι μαύρος κυλινδρικός προς στρογγυλός. Καλλιεργείται κυρίως για φρέσκια κατανάλωση. Είναι εξαιρετικά νόστιμο φασόλι.

Skills

Posted on

October 31, 2017