Πρώιμη ποικιλία 60-62 ημερών, πολύ παραγωγική και σταθερή, κατάλληλη
για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια με λίγο φύλλωμα. Λοβός τύπου ‘’ζαργάνα’’ 1,7x24 cm πράσινος, τρυφερός, χωρίς ίνες και με πεπλατυσμένο μεσαίου μεγέθους άσπρο σπόρο.

Skills

Posted on

October 31, 2017