Πολύ παραγωγικό υβρίδιο με δυνατό φυτό και κοντά μεσογονάτια. Παρουσιάζει πολύ καλή καρπόδεση και ομοιόμορφους σταυρούς. Ο καρπός είναι στρογγυλός, πολύ σφικτός με βάρος 20-25g, χρώμα έντονα κόκκινο και γλυκιά γεύση.

Ανθεκτικότητες: Fol 1,2, For, Vd, Mi/Ma/Mj, ToMV

Skills

Posted on

October 31, 2017