Πρώιμη πολύ παραγωγική ποικιλία 62-65 ημερών, κατάλληλη για θερμοκηπι-

ακή και υπαίθρια καλλιέργεια. Δεν είναι ευαίσθητη σε ασθένειες και ο λοβός τύπου ‘τσαουλί’’ φθάνει τα 23-25 cm με άσπρο σπόρο και οβάλ διατομή, είναι εξαιρετικά τρυφερός και άνευρος.

Skills

Posted on

October 31, 2017