Πρώιμη ποικιλία 60-65 ημερών, πολύ παραγωγική και σταθερή, κατάλληλη
για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια με φυτό μέσης ευρωστίας. Λοβός τύπου ‘’ζαργάνα’’, 1,7x21 cm, πράσινος, τρυφερός, χωρίς ίνες με άσπρο μεσαίου μεγέθους σπόρο.

Skills

Posted on

October 31, 2017