Lunga delle cascine -Tosca

Lunga delle cascine -Tosca Μεσοόψιμη ποικιλία με μεγάλη ομοιομορφία,ανθεκτική στο κρύο. Έχει φυτό υψηλό που φθάνει τα 90-100 cm με 4-5 δυνατούς και χονδρούς βραχίονες. Τα φύλλα είναι μεγάλα και ελλειψοειδή.  Οι λοβοί του είναι πολύ μεγάλοι, με 8-10 μεγάλους σπόρους,...

Extra precoce a grano violetto -Negreta

Extra precoce a grano violetto -Negreta Ποικιλία εξαιρετικά πρώιμη.  Λοβός 25-26 cm με 6-7 σκουροπράσινους σπόρους που παίρνουν λαμπερό πράσινο χρώμα μετά την πλήρη ωρίμανση....

Superaquadulce – Smeralda

Superaquadulce – Smeralda Μεσοόψιμη ποκιλία εξαιρετικά παραγωγική με φυτό ζωηρό που φθάνει τα 80-90 cm.  Έχει λοβό λαμπερού πράσινου χρώματος που φθάνει τα 27-29 cm με 7-8 μεγάλους και πλατείς σπόρους....