Πυλαιας

Φυτό με κοντά μεσογονάτια, πρώιμο και παραγωγικό. Ο λοβός είναι λεπτόκαρπος πεντάγωνος, μήκους 5-7 cm, ανοικτοπράσινος, ιδιαίτερα ανθεκτικός στο...