ΑΡΑΚΑΣ 

(Pisum sativum L.)

Progress N. 9

Ποικιλία πολύ πρώιμη 57-60 ημερών, πολύ παραγωγική και με άριστης ποιότητας λοβό.

Utrillo 

Πρώιμη πολύ παραγωγική ποικιλία με φυτό ημιαναρριχώμενο ύψους 70-80 cm. Είναι πρωιμότερη της ποικιλίας RONDO και είναι ιδανική για μαζική συγκομιδή.

Ο λοβός φθάνει τα 12-13 cm με 9-10 σπόρους. 

Rondo

Πρώιμη ποικιλία 70-75 ημερών παραγωγική με πολύ καλής ποιότητας σκούροπράσινο λοβό που περιέχει 10-11 σπόρους.

Onward

Μεσοόψιμη ποκιλία 75-80 ημερών. Το φυτό έχει ύψος 80-90 cm και ο λοβός είναι σκουροπράσινος με 9-10 σπόρους.

Alderman

Όψιμη ποικιλία εξαιρετικά παραγωγική με φυτό ύψους 120-130 cm και φύλλωμα με ζωηρό πράσινο χρώμα. 

Ο λοβός φθάνει τα 11-12 cm σκουροπράσινος με 9-10 σπόρους.