Μπαμια

(Hybiscus esculentus)

Πυλαίας

Φυτό με κοντά μεσογονάτια, πρώιμο και παραγωγικό. Λεπτός λοβός πεντάγωνος, μήκους 5-7 cm, ανοικτοπράσινος, ιδιαίτερα ανθεκτικός στο μαύρισμα.