ΜΠΡΟΚΟΛΟ

(Brassica oleracea L. Calabrese)

Sonora F1

Μεσοπρώιμο υβρίδιο 80-85 ημερών, με φυτό ψηλό και δυνατό. 

Κεφαλή μεγάλου μεγέθους με θαυμάσιο σκουροπράσινο σπυρί. Πολλά παραπούλια μεγάλου μεγέθους.

Limba F1

Πρώιμο υβρίδιο 85-90 ημερών. 

Μεγάλη κεντρική κεφαλή, σφιχτή, σε σχήμα θόλου, πολύ καλού μεγέθους, με πολύ λεπτό σπυρί και σκούρο πράσινο χρώμα.

Atacama F1

Υπερπρώιμο υβρίδιο 60-65 ημερών, ιδανικό για ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φυτεύσεις. 

Μεγάλη κεντρική κεφαλή συνεκτική και λίγα παραπούλια. Κεφαλή σε σχήμα θόλου, πολύ καλού μεγέθους, με μέτριου μεγέθους σπυρί και χρώμα σκούρο πράσινο.

Calabrese Natalino (πράσινο)

Όψιμη ποικιλία. Φυτά μετρίου μεγέθους με αρκετά παραπούλια. 

Κεφαλή πράσινη, μεγάλη.

Catanese

Όψιμη ποικιλία. Φυτά μετρίου μεγέθους με αρκετά παραπούλια. 

Κεφαλή πράσινη, μεγάλη.

Hagen F1

Πρώιμο υβρίδιο, 70-75 ημερών, πολύ παραγωγικό. Μέτριο φυτό μονοκέφαλο. Κατάλληλο για καλλιέργεια φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη.

Μεγάλη κεντρική κεφαλή συνεκτική, βάρους 400-500 g με λεπτό σπυρί.

Ilana F1

Πρώιμο υβρίδιο, 75-80 ημερών, πολύ παραγωγικό. Μέτριο φυτό μονοκέφαλο. Κατάλληλο για καλλιέργεια φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη. 

Κεφαλή μεγάλου μεγέθους, συνεκτική, βάρους 400-450 g με λεπτό σπυρί.

  1. Home
  2. Σπόροι
  3. Μπρόκολο