καροτο

(Daucus carota L. Carrot)

Nantes 2

Μεσοπρώιμη ποικιλία τύπου “Nantes” ανθεκτική σ το ξεβλάστωμα, κατάλληλη για καλλιέργεια όλο τον χρόνο με ομοιόμορφη και μεγάλη παραγωγή.

Ρίζα σχεδόν κυλινδρική 18-20 cm, λεία με εντυπωσιακό πορτοκαλί χρώμα εσωτερικά και εξωτερικά και με καλή διατηρησιμότητα.

Jolana F1

Μεσοπρώιμο υβρίδιο τύπου “Nantes”, 125 ημερών, με δυνατό φύλλωμα. 

Η ρίζα είναι ελκυστική, ομοιόμορφα κυλινδρική με έντονα πορτοκαλί χρώμα, μήκους 18-22 cm.

Ανεκτικό στην Alternaria Dauci.

Kosianna F1

Πρώιμο υβρίδιο τύπου “Nantes”, 115 ημερών, πολύ παραγωγικό. Φύλλωμα δυνατό, κατάλληλο και για μηχανική συλλογή.  

Ρίζα 16-18 cm, με πολύ ωραίο πορτοκαλί χρώμα εσωτερικά και εξωτερικά. Πολύ καλό κυλινδρικό σχήμα χωρίς πράσινη πλάτη και με πολύ καλή στρογγυλεμένη άκρη. 

Ανεκτικό στην Alternaria Dauci.