καροτο

(Daucus carota L. Carrot)

Nantes 2

Μεσοπρώιμη ποικιλία τύπου Nantes” ανθεκτική σ το ξεβλάστωμα, κατάλληλη για καλλιέργεια όλο τον χρόνο με ομοιόμορφη και μεγάλη παραγωγή.

Ρίζα σχεδόν κυλινδρική 18-20 cm, λεία με εντυπωσιακό πορτοκαλί χρώμα εσωτερικά και εξωτερικά και με καλή διατηρησιμότητα.

Cosianna F1

Πρώιμο υβρίδιο τύπου “Nantes”, 115 ημερών, πολύ παραγωγικό. Φύλλωμα δυνατό, κατάλληλο και για μηχανική συλλογή.  

Ρίζα 16-18 cm, με πολύ ωραίο πορτοκαλί χρώμα εσωτερικά και εξωτερικά. Πολύ καλό κυλινδρικό σχήμα χωρίς πράσινη πλάτη και με πολύ καλή στρογγυλεμένη άκρη. 

Ανεκτικό στην Alternaria Dauci.

Rodos F1 (NTB0011)

Μεσοπρώιμο υβρίδιο τύπου Nantes, 115 ημερών. Φύλλωμα μέτριο, χρώματος σκούρο πράσινο με πολύ δυνατό στέλεχος. 

H ρίζα είναι μήκους 16-20 cm, κυλινδρικού σχήματος
με στρογγυλεμένη άκρη διαμέτρου 3-4 cm. Ομοιόρφο με σκούρο πορτοκαλί χρώμα εξωτερικά και εσωτερικά. Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα.