ΚΟΥΚΙΑ

(Vicia faba L.)

Superguadulce (Smeralda)

Μεσοόψιμη ποκιλία εξαιρετικά παραγωγική με λοβό λαμπερού πράσινου χρώματος που φθάνει τα 27-29 cm με 7-8 μεγάλους και πλατείς σπόρους. Το φυτό είναι ζωηρό και φθάνει τα 80-90 cm.

Lunga delle Cascine (Tosca)

Μεσοόψιμη ποικιλία με μεγάλη ομοιομορφία, ανθεκτική στο κρύο. Φυτό υψηλό 90- 100 cm με 4-5 δυνατούς και χονδρούς βραχίονες. Οι λοβοί πολύ μεγάλοι με 8-10 μεγάλους σπόρους, μήκους 30-32 cm.

Extra Precoce a Grano Violetto
(Negreta)

Ποικιλία εξαιρετικά πρώιμη με λοβό 25-26 cm, με 6-7 σκουροπράσινους σπόρους που παίρνουν λαμπερό πράσινο χρώμα μετά την πλήρη ωρίμανση.

Ekisele Nine

Πρώιμη πολύ παραγωγική και ποιοτική ποικιλία, τύπου Aguadulce. Φυτό ύψους 80- 90 cm. Ο λοβός είναι πράσινος λαμπερός, 20-25 cm με 7-8 σπόρους. Κατάλληλο για φθινοπωρινή σπορά, ανεκτικό στο κρύο.