Μελιτζανα σφαιρικη

(Solanum melongena L.Aubergine/ Eggplant)

Agata F1

Πρώιμο υβρίδιο μέσου μεγέθους, πολύ παραγωγικό. Φυτό ζωηρό με κοντά μεσογονάτια και αραιόφυλλο

Καρποί στρογγυλοί-οβάλ, βάρους 500-600 g συνεκτικοί.

Καρποί με λίγους σπόρους και με χρώμα γυαλιστερό μαύρο.

Κατάλληλο για καλλιέργεια εντός και εκτός θερμοκηπίου.

Gioia F1

Μεσοπρώιμο ζωηρό υβρίδιο τύπου “φλάσκα” με πολύ καλή παραγωγή.

Οι καρποί έχουν σχήμα στρογγυλό-οβάλ, μεγάλο μέγεθος και βάρος 450-500 g.

Οι καρποί είναι γυαλιστεροί μαύροι με λευκή, συνεκτική σάρκα και ελάχιστους σπόρους.

Κατάλληλο για καλλιέργεια εντός και εκτός θερμοκηπίου.

Black Beauty

Όψιμη ποικιλία, 85 περίπου ημερών, με φυτό παραγωγικό, μέτριας ανάπτυξης.

Καρποί με μαύρο σκούρο χρώμα, ελλειψοειδούς σχήματος, 11 x 15 cm, με πράσινο κάλυκα.

Κατάλληλο για καλλιέργεια εντός και εκτός θερμοκηπίου.

Σχετικά Προϊόντα 

Μελιτζάνα Δάκρυ
Μελιτζάνα Σφαιρική
Μελιτζάνα Λαγκαδά
Μελιτζάνα Τσακώνικη
Μελιτζάνα Λευκή
  1. Home
  2. Σπόροι
  3. Μελιτζάνα Σφαιρική