ΡΙΓΑΝΗ

(Origanum heracleoticum)

Αρωματική

(Origanum heracleoticum)

Αρωματική ποικιλία με χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση καθώς και πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες. Κατάλληλη για σπορά Φεβρουάριο – Μάιο.