ΠΙΠΕΡΙΑ- ΚΕΡΑΤΟ

(Capsicum annuum L. Pepper))

Evita F1

Πρώιμο υβρίδιο και ζωηρό, πολύ παραγωγικό.

Ο καρπός είναι μακρύς, μεγάλου μεγέθους με ομοιόμορφο
σχήμα, βάρους 180-220 g και μήκους 22-25 cm, ανοιχτοκίτρινου χρώματος. 

Κατάλληλο για καλλιέργεια εντός και εκτός θερμοκηπίου.

Ανθεκτικότητες: Ιός μωσαϊκού τομάτας (TM-L2), Κηλιδωτός μαρασμός (TSWV).

Mira F1

Μεσοπρώιμο υβρίδιο με μεγάλη παραγωγή. Φυτό ζωηρό με μέτριο φύλλωμα. 

O καρπός είναι λεπτός και μακρύς, με ομοιόμορφο σχήμα, 20-24 cm ανοιχτοκίτρινου χρώματος.

Κατάλληλη για καλλιέργεια εντός και εκτός θερμοκηπίου.

Ανθεκτικότητες: Ιός μωσαϊκού τομάτας (TM-L0).

EKSTAZA

Πρώιμη ποικιλία πιπεριάς τύπου κίτρινο κέρατο. Ζωηρό και παραγωγικό φυτό. 

Καρπός μήκους 25-30 cm και πλάτους 4-5 cm ανοιχτοκίτρινου χρώματος.

Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια.

P13

Μεσοπρώιμη ποικιλία.  

Ο καρπός έχει  ανοικτοπράσινο χρώμα, μήκος 16-18 cm με λεπτά τοιχώματα που στην πλήρη ωρίμανση γίνεται κίτρινος.

Roxana F1

Μεσοπρώιμο υβρίδιο, κατάλληλο για υπαίθρια και υπό κάλυψη καλλιέργεια. Το φυτό είναι δυνατό με πλούσιο φύλλωμα που καλύπτει πολύ καλά τους καρπούς, πολύ παραγωγικό και με μεγάλη διάρκεια παραγωγής.

 Ο καρπός είναι άριστης ποιότητας, πολύ βαρύς με χονδρά τοιχώματα και μεγάλη ομοιομορφία, με ζωηρό πράσινο χρώμα μήκους 24-25 cm και διαμέτρου 3-5 cm.

Claus F1

Μεσοπρώιμο υβρίδιο, με φυτό μέτρια δυνατό με πολύ καλή παραγωγή. 

Ο καρπός είναι μήκους 20-22 cm και διαμέτρου 3-5 cm με παχιά τοιχώματα πράσινου λαμπερού χρώματος, που γίνεται κόκκινο στην ωρίμανση. Είναι ομοιόμορφος και με άριστη ποιότητα.

Κατάλληλη για καλλιέργεια εντός και εκτός θερμοκηπίου.

Ανθεκτικότητες: Κηλιδωτός μαρασμός (TSWV).

Marconi

Μεσοπρώιμη παραγωγική ποικιλία πράσινης πιπεριάς.

Σχετικά Προϊόντα 

Πιπεριά Ντολμάς
California Wonder
Πιπεριά Φλωρίνης
Πιπεριά Καυτερή
Πιπεριά Χρωματιστή
Πιπεριά Lamuyo
  1. Home
  2. Σπόροι
  3. Πιπεριά Κέρατο