ΡΕΒΑ

(Brassica rapa L. Turnip)

Snowball (Άσπρη)

Μεσοπρώιμη ποικιλία με δυνατό φυτό και υπόγειο μέρος σφαιρικό και ολόλευκο.

Purpletop/White globe   (Άσπροκόκκινη)

Μεσοόψιμη ποικιλία με δυνατό φυτό και υπόγειο μέρος μεγάλο σφαιρικό ασπροκόκκινο.