θυμαρι

(Thymus vulgaris)

Αρωματικό

Αρωματικό βότανο με έντονη γεύση και άρωμα. Κατάλληλο για σπορά Μάρτιο – Ιούνιο.