Τοματα αναρριχωμενη

cherry-plum

(Solanum lycopersicum L. Tomato)

Sybilla F1

Πολύ παραγωγικό υβρίδιο, με δυνατό φυτό και κοντά μεσογονάτια. Παρουσιάζει πολύ καλή καρπόδεση και ομοιόμορφους σταυρούς. 

Ο καρπός είναι στρογγυλός, πολύ σφικτός, με βάρος 20-25 g, χρώμα έντονα κόκκινο και γλυκιά γεύση.

Ανθεκτικότητες: Βερτιτσίλιο (Vd), Φουζάριο (Fol 1,2), Φουζάριο radicis (For), Νηματώδεις Mi/Ma/Mj, Ιός μωσαϊκού τομάτας (ΤοΜV).

Dolcetto F1

Πρώιμο, πολύ παραγωγικό υβρίδιο, κατάλληλο για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. 

Ο καρπός έχει σχήμα “οβάλ” με λαμπερό κόκκινο χρώμα, πολύ γλυκιά γεύση και βάρος 10-15 g.

Ανθεκτικότητες: Βερτιτσίλιο (Vd), Φουζάριο (Fol 0,1), Ιός μωσαϊκού τομάτας (ΤοΜV).

Pokusa F1

Μεσοπρώιμο, πολύ παραγωγικό υβρίδιο, μέτρια ζωηρό, με σχετικά κοντά μεσογονάτια. Kατάλληλο για θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

Καρπός με σχήμα “οβάλ”, με λαμπερό κόκκινο χρώμα, τραγανοί
με γλυκιά γεύση και βάρος 18-22 g. 

Ανθεκτικότητες: Βερτιτσίλιο (Vd), Φουζάριο (Fol 1), Ιός μωσαϊκού τομάτας (ΤοΜV).

Sundya F1

Μεσοπρώιμο υβρίδιο, μέτρια ζωηρό, με κοντά μεσογονάτια και μεγάλη παραγωγή.

Ο καρπός έχει σχήμα “οβάλ”, με έντονο κόκκινο χρώμα, πολύ γλυκιά γεύση και βάρος 18-22 g. Έχει πολύ καλή διατηρησιμότητα και αντοχή στην μεταφορά.

Ανθεκτικότητες: Βερτιτσίλιο (Vd), Φουζάριο (Fol 1,2), Νηματώδεις Mi/Ma/Mj, Ιός μωσαϊκού τομάτας (ΤοΜV).

Orange Beauty F1 (πορτοκαλί)

Πρώιμο πολύ παραγωγικό υβρίδιο, ζωηρό, με κοντά μεσογονάτια. 

Ο καρπός έχει σχήμα “οβάλ”, με λαμπερό πορτοκαλί χρώμα, πολύ γλυκιά γεύση και βάρος 10-15 g. Κατάλληλο για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. 

Ανθεκτικότητες: Βερτιτσίλιο (Vd), Φουζάριο (Fol), Ιός μωσαϊκού τομάτας (ΤοΜV).

Olirose F1 (Ροζ)

Μεσοπρώιμο υβρίδιο, μέτρια ζωηρό, με κοντά μεσογονάτια και καλή παραγωγή.

Ο καρπός έχει σχήμα “οβάλ”, με εξαιρετικό ροζ χρώμα, πολύ γλυκιά γεύση και βάρος 10-15 g. Έχει πολύ καλή διατηρησιμότητα και αντοχή στην μεταφορά.

Ανθεκτικότητες: Βερτιτσίλιο (Vd), Φουζάριο (Fol), Ιός μωσαϊκού τομάτας (ΤοΜV), Νηματώδεις Mi/Ma/Mj.

Tangerine F1 (Μαύρη)

Μεσοπρώιμο υβρίδιο, μέτρια ζωηρό, με κοντά μεσογονάτια και καλή παραγωγή.

Ο καρπός έχει σχήμα στρογγυλό-οβάλ, με μαύρο-ροζ χρώμα, εξαιρετική γεύση και βάρος 25-30 g. Έχει πολύ καλή διατηρησιμότητα και αντοχή στην μεταφορά.

Ανθεκτικότητες: Βερτιτσίλιο (Vd), Φουζάριο (Fol), Ιός μωσαϊκού τομάτας (ΤοΜV), Νηματώδεις Mi/Ma/Mj.

Σχετικά Προϊόντα 

Χαμηλή Beef
Χαμηλή Cherry/Mini Plum
Αναρριχώμενη Beef
Αναρριχώμενη cluster/μαύρη/οβάλ
  1. Home
  2. Σπόροι
  3. Τομάτα Αναρριχώμενη Cherry-Plum

Σχετικά Προϊόντα 

Χαμηλή Beef
Χαμηλή Cherry/Mini Plum
Αναρριχώμενη Beef
Αναρριχώμενη
Cherry/Mini Plum
Αναρριχώμενη cluster/μαύρη/οβάλ
  1. Home
  2. Σπόροι
  3. Τομάτα Αναρριχώμενη Cherry-Plum