Μαρούλι Κατσαρό Πράσινο

Batavia Blanca Marina

Lollo Bionda Hellen

Batavia Doree (NTM0016)

NTM0002

Atena(Astra)

Black Seedes Simpson

Lollo Bionda

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ